புனர்வாழ்வு

NEWS Rehablitation

Tuesday, October 28, 2003

வெற்றிமனை பெண்கள் உளவளத்துணை நிலைய ஆண்டு விழா நடைபெறவுள்ளது.

உளநலம் குன்றிய பெண்களுக்கான வெற்றிமனை பெண்கள் உளவளத்துணை நிலையத்தின் ஆண்டு நிறைவு விழா 31ம் திகதி நடைபெறவுள்ளது.

போர் அனர்த்தங்களால் உள ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான உளவள நிலையமாக 1991ல் வெற்றிமனை யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்ட்டது.

எதிர்வரும் 31ம் திகதி வெற்றிமனை 12வது ஆண்டை பூர்த்தி செய்கின்றது. வெண்புறா செயற்கை உறுப்பு உற்பத்தி நிறுவனம் பயனாளிகளுக்கு சுழற்சி முறை கடன்களை வழங்கவுள்ளது. ஐ.நா அபிவிருத்தித்திட்ட நிதியுதவியுடன் இந்த சுழற்சி முறைக்கடன் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.

100 பயனாளிகளுக்கு சுயவருமானத்தைப் பெருக்கிக்கொள்ளும் வகையில் 30 லட்சம் ரூபா நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

யாழிலிருந்து எழின்மதி
22.10.03
nantri-puthinam.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home